ASRPoniżej znajduje się w pełni działający system do rozpoznawania zwrotów. System został przygotowany przy użyciu HTK. Jakość rozpoznawaniej mowy zależy od ustawień mikrofonu oraz od mówcy a konkretnie - jego głosu. Załączone modele zostały wytrenowane dla mojego głosu i powyższe statystyki również jego dotyczą.

System rozpoznawania mowy (300KB)

Systemy dialogowe

W ramach ćwiczeń w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych realizowane byly proste systemy dialogowe.

Poniżej znajdują się linki do dwóch systemów: Wirtualnej żony oraz Psychotestu. Do obydwu systemów został podłączony syntezator napisany w Mbroli.

Projekt uruchamia się poleceniem batch1.bat, ew.batch2.bat. Różnica polega na tym sposobie uruchomienia recognizera. Chcąć rozpoznać mowę należy wcisnąc przycisk Start w okienku AIn a po zakończeniu mówienia należy wcisnąć Stop.W drugim przypadku system roznaje automatycznie nie czekając aż zostanie wciśnięty przycisk Start.

Wirtualna żona - system dialogowy

Psychotest - system dialogwy