Syntezatory PFA 2006

Limited Domain Speech Synthesis - Synteza ta umożliwia generowanię naturalnie brzmiącej mowy dla określonej dziedziny. Na przykład:informacja kolejowa, rezerwacja biletów, zegarynka, pogodynka itp. Poniżej znajduje się syntezator, który umożliwia uzyskanie bardzo naturalnego brzmienia dla zwrotów związanych z losowaniem Lotka.Dodatkowo syntezator umożliwia generowanie każdej wypowiedzi!!! Syntezator wymaga zainstalowania Javy.

Uruchomienie syntezatora: java StartLimited Domain - Losowanie lotkaSYNTEZATOR KORPUSOWY

Poniższy syntezator umożliwia generowanie naturalnej mowy przede wszystkim dla wypowiedzi politycznych. Dodatkowo syntezator ten umożliwia generowanie każdej wypowiedzi. Po uruchomieniu syntezatora należy w pisać w polu Sampling Frequency 48000.

Następnie załadować korpus.Wpisać tekst do syntezowania w prawym górnym polu i wcisnąć przycisk Transcribe i a następnie Synthesize.Zostanie wygenerowany plik output.raw, który znajduje się w katalogu głównym.Można go odtworzyć korzystając z dowolnego edytora sygnałowego np. Praata poprzez wybranie opcji - Read - Read from special Sound File - Read Sound from raw 16 bit Little Endian File. Następnie w zakładce Modify należy wybrać Override Sampling frequencyi wpisać 48000. Praat znajduje się w katalogu głównym.Prawa autorskie do bazy akustycznej posiada Krzysztof Szklanny.Do syntezatora można dolączyć dowolną posegmentowaną bazę akustyczną. Uwaga, syntezator zajmuje ok.100 MBSyntezator korpusowy

Poniżej znajduje się syntezator - konkatenacyjny - Syntezator ten korzysta z MBROL-i.Program zawiera własny instalator.Syntezator pozwala na:
  • szerokopojęte czytanie liczb, walut,
  • możliwość przeczytania tekstu w schowku
  • możliwość skonfigurowania odczytu godziny przez syntezator z zadanym interwałem czasowym
  • możliwość zdefiniowania własnego głosu - F0, szybkość czytania
  • wbudowany słownik
Poniższa wersja jest jest wersją beta i posiada pewne błędy.Wkrótce zostaną one usunięte.

Syntezator MBROLA - wersja beta