Syntezatory PFA 2005



Poniżej znajduje się kilka prostych syntezatorów mowy. Generują one bardziej zrozumiałą mowę od syntezatorów znajdujacych się w linku Synteza 2004. Dodatkowo uwzględniają prostą intonację wypowiedzi. Wszystkie reagują na kropkę(.) znak zapytania (?) oraz wykrzyknik(!). W zależności od rodzaju wypowiedzi generowana jest zdanie z odpowiednim konturem intonacyjnym. W niektórych syntezatorach wprowadzona została prosta analiza morfologiczna (cyfry) oraz został stworzony moduł podziału na sylaby. Większość syntezatorów wymaga zainstalowania MBROL-i, Javy.NET Framework i bazy difonów. Można sciągnąć stąd. (Download - MBROLa binary and voices. Poniższe dwa syntezatory dość dobrze brzmiącymi syntezatorami korzystającymi z bazy difonów. Do obydwu konieczne jest zainstalowanie Mbroli. Poniższy syntezator dodatkowo wymaga zainstalowania .NET Framework

Syntezator1

Syntezator2

Poniżej prosty naturalnie brzmiący syntezator napisany w C++

Syntezator3

Syntezatory napisane w Javie. Syntezator należy uruchomić poprzez wpisanie java Program.

Syntezator1 - Java

Niewątpliwie zaletą poniższego tego syntezatora jest możliwość zmiany pitchu oraz F0 dla każdej wypowiedzi. Syntezator umożliwia tworzenie dodatkowych reguł do modułu transkrypcji fonetycznej. Po uruchomieniu programu należy podać scieżkę do Mbrola Tools, domyslniejest instalowana na dysku więć wystarczy: C:\Program Files\Mbrola Tools\phoplayer.exe database=pl1. Uruchomienie syntezatora - plik sampa.jar. Istniej e możliwość dopisywania

Syntezator 2 Java

Program należy uruchamiać z katalogu w ktorym znajduje się syntezator: java Syn_kxl

Syntezator 3 Java